Deklaracja


Deklaracja przystąpienia do ujednoliconego systemu oferowanego wsparcia i wymiany informacji o potrzebach i problemach reemigrantów projektu innowacyjnegoWYPRACOWANIE METOD ZMNIEJSZENIA EMIGRACJI ZAROBKOWEJ I WSPIERANIE POWROTU MIGRANTÓW NA POLSKI RYNEK PRACY realizowanego przez Uniwersytet Opolski w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

deklaracja.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol