Warsztaty interkatywne


Część 1 Grupowe poradnictwo zawodowe – „Indywidualny Plan Działania” WI_1.pdf

Część 2 Warsztaty psychologiczne – „Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?” WI_2.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol