Poradnik dla Instytucji


„Rozkład Jazdy - Przewodnik dla Urzędnika” – to dokument operacyjny, który opisuje miejsce i rolę poszczególnych instytucji w procesie reintegracji społeczno – zawodowej osób powracających z zagranicy do kraju (reemigrantów).

Zawiera rekomendacje dla wybranych spośród tych instytucji, a mianowicie dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Miast i Gmin, które są podmiotami mającymi najczęstszy kontakt z reemigrantami. Dokument posiada charakter poradnika dla urzędnika z w/w instytucji imoże być pomocny w jego kontaktach z osobami powracającymi z zagranicy.

Rozklad-Jazdy-A5.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol