OBSZAR ZAINTERESOWANIA – GRUPY DOCELOWEGłównym obszarem zainteresowania w ramach projektu jest grupa reemigrantów, którzy ze względu na negatywne skutki dynamicznych zmian gospodarczych podjęli decyzję o powrocie do kraju/ regionu. Pierwsze sygnały dochodzące od tej grupy wskazują, że nasz kraj nie jest jeszcze przygotowany do prawidłowej adaptacji reemigrantów w rodzimych regionach.

Do grupy osób pozostających w sferze zainteresowania w ramach projektu jest również grupa przedstawicieli organizacji i instytucji, którzy w swojej codziennej pracy mają styczność z grupą reemigrantów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski pn. „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy
dol